logo Fuchs
logo Autoklub CR
logo HK kraj
logo Hořice
logo duke video
X-Comp
Edera
logo
logo
Hátle s.r.o.
logo
logo
logo FGR
logo Mileta
logo Strix
logo

Přejít na navigaci

Oznámení, Announcement, Information

Publikováno: 18. 7. 2019

Dne 18.7.2019 byl na základě vzájemné dohody ukončen pracovní poměr Jitky Valentové v AMK Hořice. Od tohoto data není Jitka Valentová oprávněná jednat jménem AMH Hořice či ATC U Věže.

V případě záležitostí týkající se ATC U Věže se můžete písemně obrátit prostřednictvím emailu info@kempuveze.cz nebo telefonicky na tel. 725 016 710. Pokud telefon nikdo nezvedá tak přímo na předsedu pana Brabce na tel. 731 001 310.

 V případě záležitostí týkajících se AMK Hořice se můžete písemně obrátit prostřednictvím emailu info@amkhorice.cz nebo telefonicky na předsedu pana Brabce na tel. č. 731 001 310.

Za výbor AMK Hořice

Ing. Zdeněk Brabec, Ph.D.

předseda klubu 

 

 On 18.7.2019 based on the mutual agreement the employment contract of Jitka Valentová was terminated. Jitka Valentová is no longer authorized to act as a representative of AMK Horice or ATC U Veze.

In case of any requests concerning the AMK Horice use the email info@amkhorice.cz or call the chairman Mr. Brabec 731 001 310.

In case of any requests concerning the ATC U Veze use the email info@kempuveze.cz or call the chairman Mr. Brabec 731 001 310.

In the name of the executive committee of AMK Horice

Ing. Zdeněk Brabec, Ph.D.

Chairman of AMK Horice 

 

 

Am 18.7.2019 wurde im gegenseitigen Einvernehmen der Arbeitsvertrag von Jitka Valentová beendet. Jitka Valentová ist nicht mehr berechtigt, im Namen von AMK Horice zu handeln.

Im Falle der Sachen, die ATC U Veze betreffen, senden Sie eine email an info@kempuveze.cz

Im Falle der Sachen, die AMK Horice betreffen, senden Sie eine email an info@amkhorice.cz

Im Namen von dem Vorstand von AMK Horice

Ing. Zdeněk Brabec, Ph.D.

Vorstandsvorsitzender 

Nahoru

logo
STK Sovětice s.r.o.
logo
logo Gregor
Volvo Trucks
ORT Nový Bydžov
logo rádio Černá hora
logo laf
logo Kubišovy trubičky
NIMS Hořice
IVACAR
Pivovar Nová Paka
FastLink
Radioking