logo Fuchs
logo Autoklub CR
logo HK kraj
logo Hořice
logo duke video
X-Comp
Edera
logo
logo
Hátle s.r.o.
logo
logo
logo FGR
logo Mileta
logo Strix
logo

Přejít na navigaci

300 ZGH 2019 — Přihlášky a platba startovného

Publikováno: 25. 4. 2019

Přihlášky musí být doručeny pořadateli nejpozději dne 26. dubna 2019 do 24,00 hodin, kdy bude provedena uzávěrka přihlášek. Přihlášky došlé po uzávěrce nemusí být přijaty. Odesláním přihlášky pořadateli, žadatel respektuje podmínky "Zvláštního ustanovení", případně nutné změny vydané "Prováděcím ustanovením". Přihlášky, které nebudou odpovídat těmto ustanovením a sportovním řádům, může pořadatel odmítnout. Pořadatel jezdcům přihlášky nepotvrzuje. Pořadatel si vyhrazuje právo odmítnutí přihlášky.
Po uzávěrce budou startovní listiny zveřejněny na stránkách www.amkhorice.cz.

Úhradu vkladu proveďte převodem na účet: 107 304 936/ 0300, do variabilního symbolu uveďte číslo 57 a do poznámek pro příjemce jméno a příjmení jezdce a také třídu. Vklad musí být uhrazen současně s podanou přihláškou do 26. 4. 2019 do 24:00. Pokud nebude mít jezdec uhrazený vklad do termínu uzávěrky přihlášek, nemusí být pořadatelem přijat. Za opožděnou úhradu vkladu bude při přejímce účtován poplatek 500,- Kč. Součástí vkladu je pojistné za pojištění odpovědnosti účastníka akce.

DALŠÍ INFORMACE VE ZVLÁŠTNÍM USTANOVENÍ

FINÁLNÍ STARTOVNÍ LISTINA BUDE ZVEŘEJNĚNA PRAVDĚPODOBNĚ PO ZÁVODECH VE STARÉM MĚSTĚ

 

 

Nahoru

logo
STK Sovětice s.r.o.
logo
logo Gregor
Volvo Trucks
ORT Nový Bydžov
logo rádio Černá hora
logo laf
logo Kubišovy trubičky
NIMS Hořice
IVACAR
Pivovar Nová Paka
FastLink
Radioking