logo Fuchs
logo Autoklub CR
logo HK kraj
logo Hořice
logo duke video
X-Comp
Edera
logo
logo
Hátle s.r.o.
logo
logo
logo FGR
logo Mileta
logo Strix
logo

Přejít na navigaci

Ekologické desatero

  1. Jen my lidé, máme zodpovědnost k rostlinám a živočichům, se kterými se o životní prostředí dělíme.
  2. Pomatujeme si, že je zakázáno poškozovat stromy a rostliny v lesích a na loukách okolo závodní trati.
  3. S automobily a motocykly parkujeme na vyhrazených místech a zpevněných plochách.
  4. Používáme pouze vyznačené cesty a prostory, dbáme pokynů pořadatelů.
  5. Odpadky odhazujeme vždy, do odpadkových košů nebo jiných použitých nádob.
  6. Respektujeme podmínky životního prostředí. Snažme se ho zachovat v původním stavu.
  7. Nezapalujeme ve volné přírodě ohně a neodhazujeme hořící nedopalky cigaret.
  8. Plastové lahve a obaly odnášíme s sebou a ukládáme do označených sběrných nádob.
  9. Nejezdíme na kolech a motocyklech v lesních porostech a po lesních cestách.
  10. Chováme se prostě jako u sebe doma, kde si každý své prostředí chrání.

Nahoru

logo
STK Sovětice s.r.o.
logo
logo Gregor
Volvo Trucks
ORT Nový Bydžov
logo rádio Černá hora
logo laf
logo Kubišovy trubičky
NIMS Hořice
IVACAR
Pivovar Nová Paka
FastLink
Radioking