logo Fuchs
logo Autoklub CR
logo HK kraj
logo Hořice
logo duke video
X-Comp
Edera
logo
logo
Hátle s.r.o.
logo
logo
logo FGR
logo Mileta
logo Strix
logo

Přejít na navigaci

Pro jezdce

Zde se dočtete informace a pokyny pro jezdce a jejich teamy.

CHOVÁNÍ V PARKOVIŠTI ZÁVODNÍCH STROJŮ — PADDOCK

Parkoviště závodních strojů (Paddock) je umístěno v areálu autokempu U Věže, který je v běžném provozu využíván jako rekreační zařízení. Při závodu 300 zatáček Gustava Havla je několikanásobně překročena jeho obvyklá kapacita. Z těchto důvodů je nutné brát ohled na některé nedostatky, jež s tím souvisí (voda, elektřina, místo atd.). Vzniklým problémům lze částečně předejít dodržováním stanovených pravidel.

PŘÍJEZD JEZDCŮ DO PARKOVIŠTĚ ZÁVODNÍCH STROJŮ

Příjezd jezdců a jejich doprovodů do parkoviště závodních strojů je běžně umožněn výjimečně od středy odpoledne, jinak během čtvrtka a pátka. Omezení může způsobit pouze kolize s výukou na dopravním hřišti, které je v areálu umístěno. Pořadatel se však bude snažit této situaci předejít a jezdce včas informovat.

Možnost příjezdu jezdců do parkoviště závodních strojů

   
středa
čtvrtek 08:00 — 23:00
pátek 08:00 — 23:00

Pokud se jezdec dostaví mimo tyto hodiny, je povinen své vozidlo odstavit (tak, aby nebránilo v průjezdu) na hlavní cestu v kempu a vyčkat do dalšího dne, aby nevyrušoval ostatní. Toto pravidlo však neplatí pro přilehlé louky.

Parkovací místa

Jezdec bude do parkoviště závodních strojů vpuštěn pouze v případě, že je jeho jméno uvedeno v konečné startovní listině.

Parkovací prostory uvnitř Autokempu jsou přednostně určeny, vzhledem k charakteru závodu, jezdcům novodobých motocyklů. Ostatním a jezdcům, na které se nedostane místo, jsou určeny přilehlé prostory na kterých je stejně jako ve vlastním areálu zajištěna elektřina a sociální zařízení.

Parkovací místa, která se nacházejí před chatami okolo hlavní komunikace, jsou určena pro velká vozidla, jako jsou např. návěsy, autobusy, apod.

Jezdec je povinen zaujmout v parkovišti závodních strojů pouze takové místo, které je mu přiděleno zodpovědnou osobou pořadatele (dle k tomu určeného nákresu).

Není umožněno parkovat na místech, označených pořadatelem barevnou páskou či jiným způsobem (např. jmenovkou).

V případě zaujmutí jiného místa, než je určeno pořadatelem nebo místa označeného barevnou páskou, bude jezdec z tohoto místa vykázán.

V případě, že některý jezdec bude mít více doprovodních vozidel, bude pořadatelem vyzván, aby některá z těchto vozidel zaparkoval v prostorách mimo parkoviště závodních strojů. Parkoviště závodních strojů je určeno především pro jezdce a nikoliv pro rozsáhlé doprovody.

Po naplnění kapacity parkoviště závodních strojů v areálu Autokempu budou jezdci rozmisťování na přilehlé louky.

Při parkování je nutné brát ohled na ostatní a zabírat pouze nejmenší možné místo. Dále je nutné přihlédnout k jezdcům ubytovaných v chatkách. Vozidla a stany jezdců jsou rok od roku větší a parkoviště závodních strojů bohužel není nafukovací.

Rezervace (Paddock)

Případné dotazy získáte na e-mail: zbrabec@seznam.cz.

Žádost o rezervaci neznamená kladné vyřízení této rezervace.

Bude zohledněna kapacita parkoviště závodních strojů, sportovní kvalita žádajícího jezdce a případné prohřešky jezdce či jeho doprovodu v minulosti.


UBYTOVÁNÍ

Autokemp U Věže slouží do pátečního dne jako běžné ubytovací zařízení, proto je v těchto dnech nutné zaplacení pobytu na recepci. Od pátku do neděle je kemp vyhrazen pouze pro pořadatele (AMK Hořice) a jezdce. V tyto dny se za ubytování na venkovních prostorech neplatí. Pro chatky však platí platba po celý týden. Tedy včetně pátku, soboty a neděle.

Kontakt :

ELEKTŘINA

Pokud je to možné, nepoužívejte elektrické spotřebiče s vysokým příkonem (topení, rychlovarné konvice apod.). Při přetížení sítě může dojít k problémům v zásobování elektrickou energií, na což je pořadatel nucen adekvátně reagovat, např. dočasným odpojením některých součástí.

VODA

Pořadatel žádá jezdce a doprovody, aby zbytečně neplýtvali vodou a umožnili tak umytí i ostatním.

ŠKODLIVÉ LÁTKY

Mastné hadry, oleje a jiné škodlivé látky odkládejte do speciálně označených nádob k tomu určených, které jsou umístěny v blízkosti obslužných cest.

Používejte absorpční rohože!

ODPADKY

Odpadky odkládejte do připravených košů a kontejnerů. Dodržujte pořádek v parkovišti závodních strojů.

INFORMAČNÍ PROSTŘEDKY

Veškeré důležité informace budou zveřejňovány na informační tabuli umístěné u hlavní brány. Výsledky jednotlivých tréninků a závodů je možné vyzvednout v prostoru recepce. Dbejte aktuálních výzev šířených prostřednictvím místního rozhlasu.

KARTY, KONTROLNÍ PÁSKY

Karty nebo kontrolní pásky pro jezdce, mechaniky, doprovody, apod. noste viditelně, abyste předešli zbytečné kontrole a byli vpuštěni do vámi oprávněných prostorů.

SOUKROMÝ MAJETEK A ZELEŇ

Nepoškozujte majetek pořadatele a vysazenou zeleň (zejména nově vysazené tuje a třešně). Chovejte se jako doma.

NOČNÍ KLID

Dodržujte noční klid. Jistě i vy chcete být druhý den svěží a fit.

Dbejte pokynům personálu parkoviště závodních strojů!!!

Nahoru

logo
STK Sovětice s.r.o.
logo
logo Gregor
Volvo Trucks
ORT Nový Bydžov
logo rádio Černá hora
logo laf
logo Kubišovy trubičky
NIMS Hořice
IVACAR
Pivovar Nová Paka
FastLink
Radioking