Administrátoři mají oprávnění povolit nebo zakázat BBCode značky. Jestliže jsou BBCode značky povolené zobrazí se nápovědný text kdykoliv když píšete nebo upravujete příspěvek nebo váš podpis. BBCode je soubor formátovacích značek používaných pro změnu vzhledu textu v tomto diskuzním fóru. BBCode značky jsou založeny na stejném principu jako značka HTML a jsou jim velmi podobné. Níže je uveden seznam všech dostupných značek s návodem jak je používat.

Formát textu můžete měnit následujícími značkami, které mohou být vnořené.

[b]Tučné písmo[/b] Vytvoří: Tučné písmo
[u]Podtržené písmo[/u] Vytvoří: Podtržené písmo
[i]Kurzíva[/i] Vytvoří: Kurzíva
[color=#FF0000]Červené písmo[/color] Vytvoří: Červené písmo
[color=blue]Modré písmo[/color] Vytvoří: Modré písmo
[b][u]Tučný, podtržený text[/u][/b] Vytvoří: Tučný, podtržený text
[h]Písmo nadpisu[/h] Vytvoří:
Písmo nadpisu

Odkaz na jiný dokument nebo e-mailovou adresu, můžete vytvořit pomocí značek:

[url=http://www.amkhorice.cz/forum/]Automoto Klub v AČR Hořice[/url] Vytvoří: Automoto Klub v AČR Hořice
[url]http://www.amkhorice.cz/forum/[/url] Vytvoří: http://www.amkhorice.cz/forum/
[email]name@example.com[/email] Vytvoří: name@example.com
[email=name@example.com]Moje e-mailová adresa[/email] Vytvoří: Moje e-mailová adresa
[video]http://www.youtube.com/watch?v=CF9Xtf3tn4g[/video]Vytvoří:
Přidá přehravač videa. Podporovane servery: youtube, dailymotion, vimeo, google video.

Pokud chcete někoho citovat, použijte značku pro citaci. Citaci můžete vytvořit bez upřesnění jména.

[quote=James]Toto je citovaný text.[/quote] Vytvoří rámeček s citací.
James napsal:

Toto je citovaný text.

[quote]Toto je citovaný text.[/quote] Vytvoří prostý rámeček s citací.

Toto je citovaný text.

Při zobrazování zdrojových kódů se ujistěte, že používáte značku [code]. Text formátovaný značkou [code] bude zobrazen neproporcionálním písmem (všechna písmena stejně široká) a toto písmo nebude ovlivněno ostatními značkami.

[code]Toto je ukázka kódu.[/code] Vytvoří rámeček s kódem.
Toto je ukázka kódu.
[code]Toto je ukázka dlouhého kódu. Toto je ukázka dlouhého kódu. Toto je ukázka dlouhého kódu. Toto je ukázka dlouhého kódu. Toto je ukázka dlouhého kódu.[/code] Vytvoří rámeček s vodorovným posuvníkem.
Toto je ukázka dlouhého kódu. Toto je ukázka dlouhého kódu. Toto je ukázka dlouhého kódu. Toto je ukázka dlouhého kódu. Toto je ukázka dlouhého kódu.

Pro vytvoření seznamu můžete použít značku [list]. Máte možnost výběru ze 3 typů seznamů.

[list][*]První položka seznamu.[/*][*]Druhá položka seznamu.[/*][*]Třetí položka seznamu.[/*][/list] Vytvoří seznam s odrážkami.
  • První položka seznamu.
  • Druhá položka seznamu.
  • Třetí položka seznamu.
[list=1][*]První položka seznamu.[/*][*]Druhá položka seznamu.[/*][*]Třetí položka seznamu.[/*][/list] Vytvoří číslovaný seznam.
  1. První položka seznamu.
  2. Druhá položka seznamu.
  3. Třetí položka seznamu.
[list=a][*]První položka seznamu.[/*][*]Druhá položka seznamu.[/*][*]Třetí položka seznamu.[/*][/list] Vytvoří abecední seznam.
  1. První položka seznamu.
  2. Druhá položka seznamu.
  3. Třetí položka seznamu.