1

(149 odpovědí, posláno do ČESKÁ TOURIST TROPHY)

čest jejich památce...